Nobia publicerar årsredovisningen för 2013

Nobias årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.nobia.se. En pdf-version av årsredovisningen finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare som efterfrågat den och kan beställas från Nobia via e-post ir@nobia.com eller telefon 08-440 16 00.

Samtliga fullständiga handlingar till Nobias årsstämma 2014 har publicerats på bolagets hemsida, http://www.nobia.com/sv/Bolagsstyrning/Arsstamma-2014/.

Nobias årsstämma äger rum onsdagen den 9 april 2014 kl 15.00 på Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.


För ytterligare information:
Lena Schattauer, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07 eller +46 (0)705 95 51 00
lena.schattauer@nobia.com


Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, Hygena i Frankrike, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra, Parma och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 500 anställda och omsatte cirka 12 miljarder kronor 2013. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.