Inbjudan till presentation av delårsrapport för tredje kvartalet

Nobias delårsrapport för tredje kvartalet 2016 kommer att publiceras den 28 oktober klockan 14.00. Samma dag klockan 15.00 hålls en webbsänd telefonkonferens.

Nobias VD och koncernchef Morten Falkenberg samt finansdirektör Mikael Norman presenterar resultatet och svarar på frågor. Telefonkonferensen hålls på engelska och livesänds på Nobias webbplats, www.nobia.se, eller via länken: http://edge.media-server.com/m/s/qvmw4jhu/lan/en

För att delta per telefon, och därmed ha möjlighet att ställa frågor, ring något av följande nummer:


Sverige: +46 (0)8 505 564 74
Storbritannien: +44 (0)203 364 5374

USA: +1 855 753 22 30

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan innan konferensen börjar. 

För ytterligare information:
Lena Schattauer, Chef Kommunikation och IR

+46 (0)8 440 16 07 eller +46 (0)705 95 51 00
lena.schattauer@nobia.com

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 500 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor 2015. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se