Nobia avyttrar Poggenpohl

Som ett resultat av processen att finna en investerare i Poggenpohl har Nobia idag avtalat med den tyska koncernen Adcuram om en avyttring av Poggenpohl. Försäljningen omfattar samtliga av Nobias aktier i Poggenpohl Möbelwerke GmbH för en kontant köpeskilling motsvarande ett equity value om 10 miljoner euro, givet sedvanliga justeringar på balansdagen.

”Sedan 2010 har Nobia genomfört en strategi fokuserad på tillväxt och effektivitet. Genom att ta ut kostnader och komplexitet har vi avsevärt förbättrat vårt erbjudande i mellansegmentet i länder där vi är verksamma. Vi har sålt företag där vi haft en svag marknadsposition. Vi tar nu nästa steg i denna resa. Poggenpohl är ett varumärke med gott rykte över hela världen, men synergierna med resten av koncernen har varit begränsade. Nobia ska fortsätta att driva skala och lönsam tillväxt, både organisk och förvärvad. Priset är under våra förväntningar, men vi är ändå övertygade om att detta kommer att skapa aktieägarvärde över tid,” säger Morten Falkenberg, Nobias VD och koncernchef.

Försäljningen kommer att förbättra Nobias lönsamhet. Under perioden januari-september 2016 har Poggenpohl rapporterat en nettoförsäljning om 749 miljoner kronor och ett rörelseresultat om -13 miljoner kronor. Nobias EBIT-marginal exklusive Poggenpohl uppgick till 10,5 procent under samma period.

Transaktionen förväntas medföra en icke-kassflödespåverkande nedskrivning om cirka 460 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2016. Den kommer att rapporteras i resultaträkningen under rubriken Resultat från avvecklad verksamhet, tillsammans med Poggenpohls nettovinst till och med den 31 december 2016.

Transaktionen förväntas slutföras under det första kvartalet 2017, förutsatt godkännande från konkurrensmyndigheterna i Tyskland och Österrike.  

Poggenpohl förvärvades av Nobia år 2000 och har en fabrik i Herford i Tyskland. Poggenpohl utvecklar, producerar och säljer lyxkök till konsumenter och projektkunder i Europa, USA och Asien genom 36 egna butiker och ett stort nätverk av återförsäljare. Antalet medarbetare var cirka 470 i slutet av september 2016.

För ytterligare information:
Morten Falkenberg, VD och koncernchef
+46 (0)8 440 16 01
morten.falkenberg@nobia.com


Kristoffer Ljungfelt, CFO
+46 (0)8 440 16 09 or +46 721 413 619
kristoffer.ljungfelt@nobia.com


Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 500 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor 2015. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.