Nobia slutför försäljningen av Poggenpohl

Avyttringen av Poggenpohl har godkänts av konkurrensmyndigheterna i Tyskland och Österrike och slutförs idag.

I Nobias bokslutskommuniké för 2016 kommer Poggenpohl att redovisas som avvecklad verksamhet. Helåret 2015 och perioden januari-september 2016 omräknas avseende resultaträkning, organiska tillväxt, specifikation av jämförelstörande poster, kassaflödesanalys och jämförelsedata per region för jämförbarhet mellan åren och kommer att lämnas i en bilaga till bokslutskommunikén.


För ytterligare information:
Kristoffer Ljungfelt, CFO
+46 (0)8 440 16 09 or +46 721 413 619
kristoffer.ljungfelt@nobia.com 


Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Marbodal, Sigdal, Norema, Petra och A la Carte i Norden samt ewe, Intuo och FM i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen hade under 2015 cirka 6 500 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2017 kl 14.20 CET.