Datum för Nobias finansiella rapporter 2020

Nobia publicerar finansiella rapporter följande datum under 2020:

 

4 februari, bokslutskommuniké 2019

 

4 maj, delårsrapport januari - mars 2020

20 juli, delårsrapport januari - juni 2020

2 november, delårsrapport januari - september 2020

 

Årsstämman hålls i Stockholm den 5 maj.