IR-kontakter

Nobias finansiella informationsgivning bygger på kvartalsvis finansiell rapportering, pressmeddelanden, företagspresentationer samt möten med aktieägare, analytiker och investerare. Vi har som mål att genom tydlig information underlätta aktiemarknadens värdering av Nobiaaktien.

Om du är aktieägare, analytiker eller investerare eller har frågor om Nobias finansiella information är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakt

beskrivande bildtext
  • Tobias Norrby
  • IR-chef
  • Epost