Nobia-aktien

Nobiaaktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktien handlas på Large Cap-listan, sektor konsumentvaror, under symbolen NOBI.

Här ser du aktiens kursutveckling. Välj tidsperiod samt eventuella jämförelseindex och markörer. Du kan ladda ner kursinformationen i excel eller skapa en bild över kursutvecklingen. Längre ner på sidan finns mer information om aktien.