Strategi för lönsam tillväxt

Utöver koncernens finansiella mål är Nobias övergripande målsättningar att bli kundernas förstahandsval överallt där vi är verksamma samt att vara ett ansvarstagande företag som det är attraktivt att arbeta för och investera i. Genom koncernens stordriftsfördelar stärker vi vår lokala konkurrenskraft.

Under 2019 genomfördes en omfattande omvärlds-, marknads- och verksamhetsanalys, vilket blev utgångspunkten för en uppdatering av koncernens strategiska inriktning. Nobias fokus för kommande år handlar om organiskt tillväxt och hur vi långsiktigt kan skapa hållbar och lönsam tillväxt, vilket betyder att öka försäljningen organiskt och samtidigt kontinuerligt förbättra rörelsemarginalen. Oavsett om köken säljs till konsumenter eller till professionella kunder gäller det att på djupet förstå och tillgodose kundernas behov och hur konsumenternas kök och livsstil påverkar vårt samhälle och vår planet. Vår kunskap måste sedan omvandlas till kökslösningar som inspirerar – samtidigt som köken ska vara såväl ekonomiskt som miljömässigt hållbara. 

Nobia har flera ledande varumärken som funnits länge på sina respektive marknader, där exempelvis Marbodal var först i Sverige med ett miljömärkt sortiment. Som en av Europas ledande köksspecialister har vi goda förutsättningar för att skapa lönsam tillväxt samtidigt som vi har både en möjlighet och ett ansvar att se till helhetsperspektivet, så att miljö- och klimatavtryck från köken minimeras i värdekedjan.

Övergripande strategiska prioriteringar

Ökad tillväxttakt

Strukturell effektivitet

Engagerade medarbetare

 

Ledande inom design och hållbarhet

Nobia vill vara branschledare inom både design och hållbarhet. Vi är övertygade om att inspirerande köksdesign och ansvarstagande genom värdekedjan är det som krävs för att bli ledare – det ena är en förutsättning för det andra och omvänt. Att vara ledande inom design innebär att kontinuerligt förutse kundernas förväntningar och utveckla väldesignade, vackra och känslomässigt tilltalande kökslösningar som skiljer oss från konkurrenterna. 

Att vara ledande inom hållbarhet innebär att på ett föredömligt sätt skapa balans mellan olika intressen och skapa kökslösningar som bidrar till att det blir naturligt att leva hållbart i köket. Om vi förvaltar våra styrkor och resurser på rätt sätt och fokuserar på ständiga förbättringar, kommer vi att kunna nå våra övergripande målsättningar; att vara kundernas förstahandsval och att vara och uppfattas som ett ansvarstagande och attraktivt företag. De närmaste årens fokus, på väg mot målen, har vi sammanfattat i tre övergripande strategiska prioriteringar; ökad tillväxttakt, strukturell effektivitet och engagerade medarbetare.

Jönköpingsfabriken – en möjliggörare som driver vår strategi

Ett av våra huvudsakliga strategiska initiativ är etableringen av en ny fabrik i Jönköpingi hjärtat av vår nordiska marknad. Här låter vi hantverket, vårt arv och expertis möta den senaste tillgängliga tekniken på marknaden. Den toppmoderna produktionsanläggningen banar vägen för framtidens kök. Anläggningen kommer innebära stort värde för de nordiska kunderna; möjliggör flexibilitet, en helt ny nivå av designmöjligheter, överlägsen produktkvalitet och upp- och ihopkopplade tjänster för service - samtidigt som vi driver den gröna omställningen. Här kommer vi producera väldesignade och hållbara kök som svarar på morgondagens behov. Och för våra medarbetare blir det en spännande, innovativ och modern arbetsplats. Vår nya fabrik är en “game changer” som förändrar branschen. Inte bara för Nobia utan för alla våra partners, leverantörer och kunder. Vi leder vägen genom att designa kök för livet.  

Nobias strategi

Vår strategi kan sammanfattas i de tre delarna ökad tillväxttakt, strukturell effektivitet och engagerade medarbetare.

beskrivande bildtext
Jon Sintorn, VD och koncernchef