Finansiella mål

Nobias finansiella mål syftar till att ge aktieägarna en god avkastning och en långsiktigt god värdeutveckling. Verksamheten styrs mot fyra finansiella mål, som är relaterade till bolagets tillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och aktieutdelning.

Tillväxt

Målsättningen är en organisk omsättningstillväxt på 3‐5 procent i genomsnitt per år.

 20152016201720182019202020212022
Organisk tillväxt, %  6 4 2 -4 0 -7 8 4

Lönsamhet

Nobias rörelsemarginal ska uppgå till över 10 procent, exklusive jämförelsesörande poster, mätt över en konjunkturcykel.

 20152016201720182019202020212022
Rörelsemarginal, % 9,7 10,3 10,1 8,2 8,1 4,6 7,4 3,3

Kapitalstruktur

Skuldsättningen, definierad som nettoskuld/EBITDA, ska vara under 2,5 gånger. Skuldsättningen beräknas exklusive IFRS 16 leasing, pensionsskuld och jämförelsestörande poster.

 20152016201720182019202020212022
Nettoskuld, Mkr - - - 1 266  1 344   204 -24 1 839
Skuldsättning - - - 0,90  0 ,93 0,22 -0,02 2,36

Utdelning

Utdelning till aktieägarna ska utgöra minst 40% av resultatet efter skatt. Vid beslut om utdelningens storlek ska hänsyn tas till Nobias aktuella kapitalstruktur.

 20152016201720182019202020212022
Utdelning per aktie, SEK 2,50  3,00  7,00 4,00   2,00 2,50 0
Utdelningsandel, %  51   111 116  90 - 88 60 0

Tillväxt

3-5%

Lönsamhet

>10%

Skuldsättning

<2.5

Utdelning

>40%