Valberedning

Nobias årsstämma 2020 har utsett en valberedning med uppgift att till årsstämman 2021 lämna förslag till:
  • val av styrelseordförande och övriga ledamöter i Nobias styrelse,
  • styrelsearvoden samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
  • val av och arvode till revisor,
  • val av ordförande vid årsstämman, samt
  • val av ledamöter till Nobias valberedning från tiden efter årsstämmans avslutande fram till tiden intill slutet av nästföljande årsstämma.

 

Valberedningen inför årsstämman 2020 har följande sammansättning: 

 

  • Peter Hofvenstam, Nordstjernan, valberedningens ordförande
  • Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring
  • Mats Gustafsson, Lannebo fonder
  • Arne Lööw, Fjärde AP-Fonden

 

Aktieägare i Nobia är välkomna med synpunkter och förslag till valberedningen.

 

Kontakta Peter Hofvenstam, valberedningens ordförande, telefon 08-788 50 00 eller post:

 

Nobia AB
Valberedningen
Box 70376
107 24 Stockholm

Relaterad information

Instruktion för valberedningen i Nobia