Marknad

Antalet människor och hushåll i Europa bedöms komma att öka och det sker en urbanisering och förtätning av våra storstadsregioner. Allt detta talar för ett ökat bostadsbyggande och en växande europeisk köksmarknad.

Trender och drivkrafter

Utöver befolkningstillväxt, påverkas köksefterfrågan av sådant som den allmänna konjunkturen, konsumenternas framtidstro och disponibla inkomst, inredningstrender, fastighetsmarknadens utveckling samt byggnationen av nya bostäder.

Kök har blivit en livsstilsprodukt. Dagens kök har större ytor och fyller fler funktioner än hur det har sett ut historiskt. Vi spenderar mer tid i våra kök och det har blivit den naturliga platsen för många av hushållens aktiviteter. Köket har gått från att vara en plats för matlagning till att bli hemmets hjärta.

Att köpa nytt kök är en relativt komplex och stor investering för hushållen, med design och funktion som viktiga inslag. Den ökade digitaliseringen skapar nya beteenden hos konsumenterna.

 

Europas köksmarknad

Värdet av den europeiska köksmarknaden beräknas uppgå till cirka 13 miljarder euro. De fyra största marknaderna i Europa är Tyskland, Storbritannien, Italien och Frankrike. Den samlade konsumtionen av kök på Nobias huvudmarknader – Storbritannien, Sverige, Norge, Danmark, Finland och Österrike  – beräknas uppgå till cirka 4,1 miljarder euro.

Köksmarknaden i Europa är mycket fragmenterad och det råder hög konkurrens. Vissa köksföretag har flera varumärken i samma koncern, men få köksföretag är verksamma på flera geografiska marknader. Det sker dock en långsam konsolidering av marknaden.

13 miljarder euro

13

Värdet av Europas köksmarknad i miljarder euro.

4,1 miljarder euro

4,1

Konsumtionen av kök i länderna där Nobia är verksamt.