Strukturell effektivitet

Strukturell effektivitet är en förutsättning för att vi ska kunna ta tillvara på de tillväxtmöjligheter vi ser på marknaden, samtidigt som vi gör det med god lönsamhet. Vi investerar i en högautomatiserad produktionsanläggning i Sverige är ett tydligt exempel på hur vi förbättrar vår produktionsstruktur och därigenom stärker vår tillverkningskapacitet och vår unika förmåga att massproducera kundanpassade kök till en konkurrenskraftig kostnad. Att fortsätta vässa produktionsstrukturen genom en ökad specialisering och på längre sikt en centralisering av komponenttillverkningen, är åtgärder som bidrar till lägre fasta kostnader och som möjliggör koncentrerade investeringar.

För att uppnå strukturell effektivitet i hela koncernen ser vi över hela vår värdekedja. Vi utvärderar exempelvis hur vi på bästa sätt möter kunderna fysiskt, där vi avser att öka andelen franchise de närmsta åren, likväl som digitalt. Transporteffektivitet är en annan viktig del i kedjan, både när det gäller att minska kostnader och klimatavtryck. Att realisera skalfördelar inom inköp och produktion genom att införa gemensamma måttstandarder för kärnsortimentet möjliggör att vi kan ligga i framkant när det gäller att ta fram nya produkter och koncept som differentierar oss mot slutkunderna.

Arbetet med att harmonisera processerna inom koncernen är också prioriterat. Det är en förutsättning för att kunna modernisera och därmed effektivisera IT-arkitekturen.