Engagerade medarbetare

Nobias fortsatta framgång är beroende av våra drygt 6 000 medarbetares prestationer och engagemang. Att skapa en lösningsorienterad kultur som präglas av mångfald och där varje individ känner sig delaktig och engagerad är avgörande för våra möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare. Tydliga roller, ansvar och mål som är nedbrutna på en relevant nivå för alla medarbetare, är en förutsättning för att uppnå de resultat vi strävar efter. Att säkerställa att våra ledare har rätt förmågor och förutsättningar för att leda Nobia in i nästa fas likaså.

Vi vill skapa en arbetsmiljö som är stödjande och där såväl ledare som medarbetare uppmuntras att ge konstruktiv feedback för att utveckla Nobia framåt. Syftet är att skapa en organisation som alla medarbetare kan känna sig stolta över och som bidrar till att alla arbetar mot samma mål – att vara branschledare inom både design och hållbarhet. Att fortsätta att investera i kompetensutveckling och effektiva kommunikationskanaler är kritiska pusselbitar för att alla ständigt kan lära och utvecklas. Hög kompetens, tydlighet och engagemang är det som krävs för at vi ska vara ett framgångsrikt och hållbart företag.