Investerare översikt

Välkommen till våra IR-sidor. Här hittar du finansiell information om Nobia. Ladda ner rapporter, presentationer och finansiella nyckeltal. Håll koll på aktiens kursutveckling och prenumerera på våra pressmeddelanden.

Presentation av bokslutskommuniké för 2023

Hålltider:

Bokslutskommunikén släpps tisdag den 20 februari kl. 08:30 CET följd av en webbsänd telefonkonferens kl. 10:00 CET.

Länk till webbsändning

För att delta per telefon, och därmed ha möjlighet att ställa frågor:

Registrera dig före konferensen med hjälp av länken nedan. Vid registrering erhålls uppringningsnummer och en unik personlig PIN-kod:

Länk till registrering

Årsredovisning 2022

  • Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Senaste rapporter

beskrivande bildtext

Kontakt

Tobias Norrby
IR-chef