Investerare översikt

Välkommen till våra IR-sidor. Här hittar du finansiell information om Nobia. Ladda ner rapporter, presentationer och finansiella nyckeltal. Håll koll på aktiens kursutveckling och prenumerera på våra pressmeddelanden.

Kv2 2023 presentation delårsrapport

Hålltider:

Rapporten släpps torsdag 20 juli, kl 13:00 CET följd av en webbsänd telefonkonferens kl 14:00 CET.

Länk till webbsändning

För att delta per telefon, och därmed ha möjlighet att ställa frågor:

Registrera dig före konferensen med hjälp av länken nedan. Vid registrering erhålls uppringningsnummer och en unik personlig PIN-kod:

Länk till registrering

Årsredovisning 2022

  • Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Senaste rapporter

  • Q2 2023
  • Q1 2023
  • Capital Markets Update, 22 mars, 2023
  • Års- och hållbarhetsredovisning 2022
beskrivande bildtext

Kontakt

Tobias Norrby
IR-chef