Nobia som investering

Nobia är Europas ledande köksspecialist med en verksamhet som omfattar hela värdekedjan, från produktutveckling till försäljning till slutkund. Våra kök säljs under starka varumärken och dessutom under private label. Vi är organiserade i tre regioner, där Norden och Storbritannien är de två största. Här presenteras fyra skäl till att investera i Nobia.

Köket är hemmets hjärta

Allt talar för att köket får allt större betydelse i våra hem. Köket är inte längre främst en plats för matlagning, det är många gånger hemmets hjärta. Köket har blivit det naturliga rummet för många av hushållens aktiviteter och vi tillbringar mycket tid i våra kök. Köken får större utrymmmen, får kosta allt mer och är idag en livsstilsprodukt med design och funktion som viktiga inslag.

Ledande i Europa

Nobia är en ledande köksspecialist på den europeiska köksmarknaden med starka, lokala varumärken och verksamhet inom alla de tre huvudsegmenten konsumentkunder, hantverkarkunder och större projektkunder. Få andra europeiska köksföretag har en sådan storlek som gör det möjligt att tillvarata skalfördelar. Vi investerar i sortiment, produkter, butiker och webbplatser och andra digitala verktyg och vi kan vara kostnadseffektiva genom bland annat centraliserade inköp och storskalig produktion.

Starka varumärken

Bland Nobias varumärken finns Magnet i Storbritannien, HTH, Invita, unoform, Sigdal, Marbodal och Novart i Norden och ewe i Österrike. Varumärkena åtnjuter hög kännedom och attraktivitet och står för kök med en god design och en hög servicenivå. Många av våra varumärken har en lång historia på sina respektive marknader.

Strategi för lönsam tillväxt

Nobia har en strategi som bygger på de tre strategiska prioriteringarna Ökad tillväxttakt, Strukturell effektivitet samt Engagerade medarbetare. Utöver koncernens finansiella mål är Nobias övergripande målsättningar att bli kundernas förstahandsval överallt där vi är verksamma samt att vara ett ansvarstagande företag som det är attraktivt att arbeta för och investera i. Genom koncernens stordriftsfördelar stärker vi vår lokala konkurrenskraft.

beskrivande bildtext

Kontakt

Tobias Norrby
IR-chef