Aktieägare

Det totala antalet aktier i Nobia uppgår till 170 293 458. Varje aktie, förutom återköpta egna aktier, berättigar till en röst och lika rätt till andel i bolagets kapital och vinst. Nobias innehav av egna aktier uppgår till 2 040 637 aktier (fr.o.m. 13 augusti 2021).

Här presenteras de största ägarna och deras ägarandel. Listan uppdateras var tredje månad.