Redovisning

Sedan 2012 har Nobia redovisat enligt Global Reporting Initiative, GRI. Hållbarhetsredovisningarna har inkluderats i Nobias årsredovisning. Här kan du ladda ner Nobias hållbarhetsredovisningar och GRI-index.

I vår hållbarhetsredovisning beskriver vi hur vi arbetar med våra väsentliga aspekter, vår strategi och våra mål. Hållbarhetsredovisningen är integrerad i Nobias årsredovisning men är sammanställd som egen rapport nedan.

Hållbarhetsrapporter

Ladda ned Nobias hållbarhetsrapporter.
 • Hållbarhetsrapport 2020
 • Hållbarhetsrapport 2019
 • Hållbarhetsrapport 2018
 • Hållbarhetsrapport 2017
 • Hållbarhetsrapport 2016
 • Hållbarhetsrapport 2015
 • Hållbarhetsrapport 2014
 • Hållbarhetsrapport 2013
 • Hållbarhetsrapport 2012

GRI-hänvisningar

Ladda ned GRI-hänvisningarna.
 • GRI-hänvisningar 2018
 • GRI-hänvisningar 2017
 • GRI-hänvisningar 2016
 • GRI-hänvisningar 2015
 • GRI-hänvisningar 2014
 • GRI-hänvisningar 2013
 • GRI-hänvisningar 2012