Redovisning

Sedan 2012 har Nobia redovisat enligt Global Reporting Initiative, GRI. Hållbarhetsredovisningarna har inkluderats i Nobias årsredovisning. Här kan du ladda ner Nobias hållbarhetsredovisningar och GRI-index.

Hållbarhetsredovisningen är inkluderad i Nobias årsredovisning, där även GRI-index presenteras. 

Hållbarhetsrapporter

Ladda ned Nobias hållbarhetsrapporter.
 • Hållbarhetsrapport 2017
 • Hållbarhetsrapport 2016
 • Hållbarhetsrapport 2015
 • Hållbarhetsrapport 2014
 • Hållbarhetsrapport 2013
 • Hållbarhetsrapport 2012

GRI-hänvisningar

Ladda ned GRI-hänvisningarna.
 • GRI-hänvisningar 2017
 • GRI-hänvisningar 2016
 • GRI-hänvisningar 2015
 • GRI-hänvisningar 2014
 • GRI-hänvisningar 2013
 • GRI-hänvisningar 2012
beskrivande bildtext

Relaterad information