Redovisning

Sedan 2012 har Nobia redovisat enligt Global Reporting Initiative, GRI. Hållbarhetsredovisningen ingår i Nobias årsredovisning.

I vår hållbarhetsredovisning beskriver vi hur vi arbetar med våra väsentliga aspekter, vår strategi och våra mål. Hållbarhetsredovisningen är integrerad i Nobias årsredovisning och återges som separat avsnitt nedan. GRI hänvisningar ingår i Hållbarhetsrapporten från 2015 och framåt.

Hållbarhetsrapporter

Ladda ned Nobias hållbarhetsrapporter.
 • Hållbarhetsrapport 2023
 • Hållbarhetsrapport 2022
 • Hållbarhetsrapport 2021
 • Hållbarhetsrapport 2020
 • Hållbarhetsrapport 2019
 • Hållbarhetsrapport 2018
 • Hållbarhetsrapport 2017
 • Hållbarhetsrapport 2016
 • Hållbarhetsrapport 2015
 • Hållbarhetsrapport 2014
 • Hållbarhetsrapport 2013
 • Hållbarhetsrapport 2012

GRI-hänvisningar

Ladda ned GRI-hänvisningarna.
 • GRI-hänvisningar 2014
 • GRI-hänvisningar 2013
 • GRI-hänvisningar 2012