Styrelse

Nobias styrelse består av 5 ordinarie ledamöter valda av årsstämman, samt två arbetstagarrepresentanter och två arbetstagarsuppleanter. George Adams, vald ledamot av styrelsen vid årsstämman 2021 (styrelseledamot sedan 2017), gick tyvärr bort i november 2021.
 • beskrivande bildtext
  Nora Førisdal Larssen
  Styrelsens ordförande
  Födelseår 1965. Civilekonom, MBA. Senior Investment Manager på Nordstjernan. Ledamot sedan 2011. Beroende i förhållande till större ägare.
 • beskrivande bildtext
  Marlene Forsell
  Född 1976. Ledamot sedan 2019. Oberoende. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm
 • beskrivande bildtext
  Jan Svensson
  Född 1956. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.  Ledamot sedan 2020. Oberoende.
 • beskrivande bildtext
  Arja Taaveniku
  Född 1968. Executive MBA examen från Handelshögskolan i Stockhol. Ledamot sedan 2020. Oberoende.
 • beskrivande bildtext
  Carsten Rasmussen
  Född 1972. Master i Logistik från Aarhus Universitet. Ledamot sedan 2020. Oberoende.
 • beskrivande bildtext
  Mats Karlsson
  Födelseår 1976. Suppleant. Arbetstagarrepresentant sedan 2019. Utsedd av Unionen. Pol. Mag. Business analyst, Nobia Production Sweden. Anställd sedan 2004.
 • beskrivande bildtext
  Per Bergström
  Födelseår 1960. Arbetstagarrepresentant sedan 2000. Utsedd av facket för skogs-, trä- och grafisk bransch. Fabriksarbetare, Nobia Production Sweden. Anställd 1976.
 • beskrivande bildtext
  Dennis Pettersson
  Födelseår 1966. Anställd sedan 2007. Arbetstagarrepresentant sedan 2021. Utsedd av GS fackförbund.
 • beskrivande bildtext
  Bekke Söderhielm
  Födelseår 1979. Anställd sedan 2018. Arbetstagarrepresentant sedan 2021. Inköpare. Utsedd av Unionen. Eftergymnasial utbildning: YH Logistikutvecklare med affärsmannaskap.