Styrelse

Nobia har en styrelse med nio ordinarie ledamöter valda av årsstämman, däribland VD, samt fyra arbetstagarrepresentanter.

Här är en presentation av styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, utbildning, år för inval i styrelsen, eventuella övriga styrelseuppdrag samt nuvarande sysselsättning.

beskrivande bildtext
 • Hans Eckerström Styrelsens ordförande Född 1972. Civilingenjör och fil.mag. i företagsekonomi. Styrelsens ordförande sedan 2018. Beroende i förhållande till större ägare.
 • Styrelseuppdrag: Ledamot i Thule Group AB och i Nordstjernan AB.
 • Tidigare positioner: Partner på NC Advisory och rådgivare till Nordic Capitals fonder
 • Innehav i Nobia 50 000 aktier
beskrivande bildtext
 • Morten Falkenberg VD och koncernchef Födelseår 1958. Civilekonom. Anställd i Nobia sedan 2010.
 • Styrelseuppdrag: Ledamot i Velux Group och Fagerhult.
 • Tidigare positioner: Executive Vice President och chef för dammsugare och små hushållsapparater i Electrolux, ledande befattningar inom TDC Mobile och Coca-Cola Company.
 • Innehav i Nobia 695 733 aktier (privat och tjänstepension)
beskrivande bildtext
 • Lilian Fossum Biner Födelseår 1962. Styrelseledamot sedan 2012. Civilekonom. Oberoende.
 • Styrelseuppdrag: Styrelselordförande i Cloetta. Ledamot i Givaudan, LE-Lundbergföretagen samt a-connect.
 • Tidigare positioner: Vice VD och CFO Axel Johnsson, Senior Vice President och HR-direktör i Electrolux.
 • Innehav i Nobia 6 000 aktier
beskrivande bildtext
 • Nora Førisdal Larssen Födelseår 1965. Civilekonom, MBA. Senior Investment Manager på Nordstjernan. Ledamot sedan 2011. Beroende i förhållande till större ägare.
 • Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Etac, Ekornes och Emma S.
 • Tidigare positioner: Product line manager i Electrolux och partner i McKinsey & Co.
 • Innehav i Nobia 5 000 aktier
beskrivande bildtext
 • Stefan Jacobsson Födelseår 1952. Ledamot sedan 2014. Oberoende.
 • Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Thule Group, Greenfood Group och HBG. Ledamot i Etac.
 • Tidigare positioner: Koncernchef för Puma, NFI Corp., ABU/Garcia samt Tretorn.
 • Innehav i Nobia 10 000 aktier (i kapitalförsäkring)
beskrivande bildtext
 • Ricard Wennerklint Födelseår 1969. Vice VD If Skadeförsäkring och medlem i Sampokoncernens ledningsgrupp. Ledamot sedan 2014. Beroende i förhållande till större ägare.
 • Styrelseuppdrag: Ledamot i Topdanmark.
 • Tidigare positioner: CFO If Skadeförsäkring.
 • Innehav i Nobia 15 000 aktier
beskrivande bildtext
 • Christina Ståhl Födelseår 1970. Civilekonom och Ekonomie Magister. Ledamot sedan 2015. Oberoende.
 • Tidigare positioner: VD för Mio, koncernchef och VD för MQ.
 • Innehav i Nobia
beskrivande bildtext
 • Jill Little Födelseår 1953. GMP Cranfield Business School och AMP Insead. Ledamot sedan 2017. Oberoende.
 • Styrelseuppdrag: Ledamot i Shaftesbury, Joules, National Trust Enterprises och National Trust Renewable Energy.
 • Tidigare positioner: Ledande befattningar i John Lewis och rådgivare till El Corte Inglés.
 • Innehav i Nobia
beskrivande bildtext
 • George Adams Födelseår 1956. BA (Hons): Politics, Philosophy & Economics, Oxford University. Ledamot sedan 2017. Oberoende.
 • Styrelseuppdrag: Ordförande i FFX Tools. Ledamot i ScS.
 • Tidigare positioner: Ledande befattningar i Kingfisher. Chef för EDRA (European DIY Retailers Association).
 • Innehav i Nobia
beskrivande bildtext
 • Per Bergström Födelseår 1960. Arbetstagarrepresentant sedan 2000. Anställd i Nobia Production Sweden sedan 1976.
 • Styrelseuppdrag: Ledamot i Tidaholms Energi, Elnät , Bredband Östra Skaraborg samt Nobia Production Sweden.
 • Innehav i Nobia
beskrivande bildtext
 • Marie Ströberg Födelseår 1973. Arbetstagarrepresentant sedan 2007. Anställd i Nobia Svenska Kök sedan 2007.
 • Innehav i Nobia
beskrivande bildtext
 • Susanna Levinsson Födelseår 1973. Suppleant. Arbetstagarrepresentant sedan 2017. Anställd i Nobia Production Sweden sedan 2004.
 • Innehav i Nobia
beskrivande bildtext
 • Terese Asthede Födelseår 1971. Suppleant. Arbetstagarrepresentant sedan 2013. Anställd i Nobia Svenska Kök sedan 2006.
 • Styrelseuppdrag: Ledamot i Nobia Svenska Kök.
 • Innehav i Nobia