Styrelse

Nobias styrelse består av 5 ordinarie ledamöter valda av årsstämman, samt två arbetstagarrepresentanter och två arbetstagarsuppleanter.
 • beskrivande bildtext
  Tony Buffin
  Styrelsens ordförande
  Född: 1971. Utbildad vid University of Cambridge. VD på Tecsa Group. Ledamot sedan 2022. Ordförande sedan 2024. Oberoende i förhållande till Nobia och större aktieägare.
 • beskrivande bildtext
  Nora Førisdal Larssen
  Född 1965. Civilekonom, MBA. Senior Advisor på Nordstjernan. Ledamot sedan 2011. Beroende i förhållande till större ägare.
 • beskrivande bildtext
  Marlene Forsell
  Född 1976. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Ledamot sedan 2019. Oberoende i förhållande till Nobia och större aktieägare.
 • beskrivande bildtext
  Fredrik Ahlin
  Född 1977. Senior Investment Manager, If Skadeförsäkring AB, sedan 2014. MSc Business Administration and Economics, Stockholms Universitet samt CFA®charterholder, CFA Institute. Beroende i förhållande till större ägare.
 • beskrivande bildtext
  Carsten Rasmussen
  Född 1972. Master i Logistik från Aarhus Universitet. COO i LEGO Group. Ledamot sedan 2020. Oberoende i förhållande till Nobia och större aktieägare.
 • beskrivande bildtext
  Per Bergström
  Född 1960. Arbetstagarrepresentant sedan 2000. Utsedd av facket för skogs-, trä- och grafisk bransch. Fabriksarbetare, Nobia Production Sweden. Anställd 1976.
 • beskrivande bildtext
  Susanne Levinsson
  Född 1973. Suppleant. Arbetstagarrepresentant sedan 2023. Utsedd av Unionen. Studentexamen. Arbetsmiljöspecialist, Nobia Production Sweden. Anställd sedan 2004.
 • beskrivande bildtext
  Dennis Pettersson
  Födelseår 1966. Suppleant. Arbetstagarrepresentant sedan 2021. Utsedd av GS fackförbund. Anställd sedan 2007.
 • beskrivande bildtext
  Bekke Söderhielm
  Födelseår 1979.  Arbetstagarrepresentant sedan 2021. Inköpare. Utsedd av Unionen. Eftergymnasial utbildning: YH Logistikutvecklare med affärsmannaskap. Anställd sedan 2018.