Styrelse

Nobia har en styrelse med sju ordinarie ledamöter valda av årsstämman, däribland VD, samt fyra arbetstagarrepresentanter.

Här är en presentation av styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, utbildning, år för inval i styrelsen, eventuella övriga styrelseuppdrag samt nuvarande sysselsättning.

beskrivande bildtext
 • Hans Eckerström Styrelsens ordförande Född 1972. Civilingenjör och fil.mag. i företagsekonomi. Styrelsens ordförande sedan 2018. Beroende i förhållande till större ägare.
 • Styrelseuppdrag: Ledamot i Thule Group AB och i Nordstjernan AB.
 • Tidigare positioner: Partner på NC Advisory och rådgivare till Nordic Capitals fonder
 • Innehav i Nobia 50 000 aktier (i kapitalförsäkring)
beskrivande bildtext
 • Nora Førisdal Larssen Födelseår 1965. Civilekonom, MBA. Senior Investment Manager på Nordstjernan. Ledamot sedan 2011. Beroende i förhållande till större ägare.
 • Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Etac och och Emma S.
 • Tidigare positioner: Product line manager i Electrolux och partner i McKinsey & Co.
 • Innehav i Nobia 5 000 aktier
beskrivande bildtext
 • Stefan Jacobsson Födelseår 1952. Ledamot sedan 2014. Studentexamen. Oberoende.
 • Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Thule Group, Greenfood Group och HBG. Ledamot i Etac.
 • Tidigare positioner: Koncernchef för Puma, NFI Corp., ABU/Garcia samt Tretorn.
 • Innehav i Nobia 10 000 aktier (i kapitalförsäkring)
beskrivande bildtext
 • Jill Little Födelseår 1953. GMP Cranfield Business School och AMP Insead. Ledamot sedan 2017. Oberoende.
 • Styrelseuppdrag: Ledamot i Shaftesbury, Joules, National Trust Enterprises och National Trust Renewable Energy.
 • Tidigare positioner: Ledande befattningar i John Lewis och rådgivare till El Corte Inglés.
 • Innehav i Nobia
beskrivande bildtext
 • George Adams Födelseår 1956. BA (Hons): Politics, Philosophy & Economics, Oxford University. Ledamot sedan 2017. Oberoende.
 • Styrelseuppdrag: Ordförande i FFX Tools. Ledamot i ScS.
 • Tidigare positioner: Ledande befattningar i Kingfisher. Chef för EDRA (European DIY Retailers Association).
 • Innehav i Nobia
beskrivande bildtext
 • Marlene Forsell Född 1976. Ledamot sedan 2019. Oberoende. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm
 • Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Kambi Group och Lime Technologies
 • Tidigare positioner: CFO i Swedish Match 2013 – 2018 och dessförinnan flera ledande ekonomibefattningar i samma företag
 • Innehav i Nobia -
beskrivande bildtext
 • Per Bergström Födelseår 1960. Arbetstagarrepresentant sedan 2000. Utsedd av facket för skogs-, trä- och grafisk bransch. Fabriksarbetare, Nobia Production Sweden. Anställd 1976.
 • Styrelseuppdrag: Ledamot i Tidaholms Energi, Elnät, Bredband Östra Skaraborg samt Nobia Production Sweden.
 • Tidigare positioner: Roller inom produktion, Nobia Production Sweden.
 • Innehav i Nobia
beskrivande bildtext
 • Terese Asthede Födelseår 1971. Arbetstagarrepresentant sedan 2013. Utsedd av Unionen. Eftergymnasial utbildning inom logistik. Innesäljare, Nobia Svenska Kök. Anställd sedan 2006.
 • Styrelseuppdrag: Ledamot i Nobia Svenska Kök.
 • Tidigare positioner: Flera roller inom försäljning och projektledning, Nobia.
 • Innehav i Nobia
beskrivande bildtext
 • Susanna Levinsson Födelseår 1973. Suppleant. Arbetstagarrepresentant sedan 2017. Utsedd av Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch. Studentexamen. Huvudskyddsombud Tidaholm, Nobia Production Sweden. Anställd 2004.
 • Tidigare positioner: Roller inom produktion, Nobia Production Sweden.
 • Innehav i Nobia
beskrivande bildtext
 • Mats Karlsson Födelseår 1976. Suppleant. Arbetstagarrepresentant sedan 2019. Utsedd av Unionen. Pol. Mag. Business analyst, Nobia Production Sweden. Anställd sedan 2004.
 • Tidigare positioner: Ledande positioner inom inköp, Nobia Production Sweden.
 • Innehav i Nobia -