Ewe Küche Vida - kök från Ewe

Affärsidé

Nobia är Europas ledande köksspecialist. Våra kunder känner oss bland annat under varumärkena Marbodal, HTH, Sigdal, Novart, Magnet och uno form, som är kända för sin goda design, funktionalitet och service. Genom vår specialisering och storlek drar vi nytta av gemensamma kompetenser och leder utvecklingen i vår bransch.

Affärsidé

Nobias affärsidé är att erbjuda konsumenter och företag attraktiva kök under egna starka varumärken och private label. Försäljningen sker genom egna butiker, franchisebutiker eller återförsäljare, vilket inkluderar köksspecialister, möbelhandel, gör-det-själv butiker och bygghandel. Vi levererar såväl kompletta kökslösningar som enskilda köksprodukter samt tjänster som rådgivning, kundanpassad design och installation. Bakom kulisserna har vi effektiva processer som tillvaratar skalfördelar. 

Köksfokus

Nobia har alltsedan bolaget bildades 1996 fokuserat på kök. Vi har expanderat både av egen kraft och genom förvärv men hela tiden med fokus på kök. Specialiseringen gör det möjligt att ta vara på gemensamma kompetenser genom hela värdekedjan, över nationsgränser och varumärken. Som renodlad kökskoncern tar vi ett ledarskap i vår industri, såväl vad gäller sortiment som köpupplevelse.