Organisation

Nedan ser du en översikt över vår organisation.

Nobia är organiserat i fyra affärsenheter: Product Supply samt de tre regionerna North (Norden), West (Storbritannien) och Central (Centraleuropa), vilka utgör koncernens rörelsesegment. Koncernfunktionerna inkluderar finans, IT, HR samt marknadsföring, kundupplevelse och kommunikation.