Organisation

Nedan ser du en översikt över vår organisation.

Nobia är organiserat i fyra affärsenheter: Supply Chain Operation samt de tre regionerna Norden, Storbritannien och Centraleuropa, vilka utgör koncernens rörelsesegment. Koncernfunktionerna inkluderar Finans & IT, HR och Marknadsföring.

 

Översikt Nobias organisation

beskrivande bildtext

Relaterad information