Organisation

Nedan ser du en översikt över vår organisation.

Nobia är organiserat i fyra affärsenheter: Product Supply samt de tre regionerna North (Norden), West (Storbritannien) och Portfolio Business Units (Österrike, Nederländerna samt svenska Superfront och brittiska Commodore och CIE), vilka utgör koncernens rörelsesegment. Koncernfunktionerna inkluderar finans, IT, P&C samt marknadsföring, kundupplevelse och kommunikation.