Affärsmodell

Nobia säljer kök till konsumenter och företag i pri­märt sju europeiska länder genom egna varumär­ken samt som kontraktstillverkare.

Verksamheten omfattar hela värdekedjan från produktutveckling och inköp till försäljning, distribution samt i vissa fall installation. Försäljningen till konsumenter sker via egna butiker, franchisebutiker och återförsäljare. Till professionella kunder, som i sin tur säljer köken vidare till slutkunderna, sker försäljningen direkt eller via butiksnätet.

Nobia skapar värde för sina kunder genom att utifrån deras behov producera och leverera kompletta och attraktiva kökslösningar samt köksmöbler med god funktion och design. Bolagets strategi bygger på befintliga styrkor och kapital samt skalfördelar i hela värdekedjan.