Rapporter och presentationer

Här finner du våra årsredovisningar och finansiella rapporter samt de presentationer som har visats i samband med publicering av delårs-rapporterna. Du kan även lyssna på webbsändningar från det senaste året.
 • 2023

 • Q3 2023
 • Q2 2023
 • Q1 2023
 • Capital Markets Update, 22 mars, 2023
 • 2022

 • Års- och hållbarhetsredovisning 2022
 • Q4 2022
 • Q3 2022
 • Q2 2022
 • Q1 2022
 • 2021

 • Årsredovisning 2021
 • Q4 2021
 • Q3 2021
 • Q2 2021
 • Q1 2021
 • Kapitalmarknadsdag, 25 mars 2021