Ökad tillväxt

Ett område där vi ser möjligheter är inom försäljningen till hantverkarkunder. Lokala hantverkare har ofta stor inverkan vid konsumenters val av kök och hantverkare är en kundgrupp som köper kök betydligt oftare än en privatkund. I Storbritannien har vi hittills anpassat 150 butiker för att bättre motsvara lokala hantverkares behov. Erfarenheterna hittills är lovande och vi planerar att ta konceptet vidare till vårt franchisenätverk i Sverige, Norge och Finland under de närmsta åren.

Att stärka positionen inom konsumentförsäljning är ytterligare ett prioriterat område, där vi bland annat ser möjligheter att förbättra kundupplevelsen, oavsett försäljningskanal. Nya digitala verktyg och nya butikskoncept är bara några av de initiativ som kan påverka kundupplevelsen. Det ska vara enkelt och inspirerande att planera och förverkliga sina köksdrömmar med oss.

Ett annat område som blir allt viktigare för konsumenten är produktdesign. Ännu mer fokus kommer läggas på att utveckla de bästa produkterna med den mest tilltalande designen. Digitala verktyg som på ett optimalt sätt inkluderar dokumentation av köksritningar i byggritningar, förbättrar kundernas möjligheter att visuellt skapa sina kök är andra exempel på hur vi genom en process som förbättrar kundupplevelsen från digital beställning till fysisk leverans kan öka tillväxttakten, särskilt inom försäljning till projektkunder.

Vår starka marknadsposition i Norden, inte minst HTH med sin starka plattform som ledande inom skandinavisk design, är en styrka som kan bidra till att vi kan växa i närliggande länder. I Danmark ligger dessutom vår produktionsanläggning geografiskt väl placerat för selektiv geografisk expansion till nya marknader som exempelvis norra Tyskland och Benelux.