Kalender

Här hittar du datumen för Nobias finansiella rapporter, årsredovisningar, bolagsstämmor och investerarpresentationer.

Nobia tillämpar så kallade tysta perioder 30 dagar före publicering av finansiella rapporter. Under tysta perioder träffar bolagets representanter inte analytiker, investerare eller finansiell media.