Hållbarhet

Vi vill skapa kök som designas och tillverkas med människa och miljö i åtanke, samtidigt som de inspirerar till och möjliggör för ett mer hållbart och hälsosamt liv i köket. Att skapa värde genom hela livscykeln är därför centralt i vårt hållbarhetsarbete och grundbulten i vår hållbarhetsstrategi. Med utgångspunkt i vår hållbarhetsstrategi arbetar vi målmedvetet med viktiga hållbarhetsfrågor i olika delar av värdekedjan; ifrån produktutveckling och val av träråvara till program för ansvarsfulla inköp och mer klimatsmart produktion.

Kontakt

beskrivande bildtext
  • Amanda Jackson
  • Hållbarhetschef
  • Epost
  • 08-440 16 29
  • 0761-354 001