Hållbarhet på Nobia

De globala utmaningar världen står inför kräver ett ansvarsfullt ledarskap och ett systematiskt arbete.

Vi vill vara en positiv kraft i samhället genom att möjlig göra ett mer hållbart liv i köket. Vårt fokus framåt är att, på vetenskaplig väg, bidra till att minska klimatpåverkan från vår värdekedja, bidra till mer cirkulära materialflöden samt inspirera till ett mer hållbart liv. Vårt arbete är uppbyggt inom följande områden: