Verksamhet

Nobia är ett av de största köksföretagen i Europa. Vi finns i sju länder; Storbritannien, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Österrike och Nederländerna, med såväl tillverkning som försäljning. Vi organiseras i tre regioner; Norden, Storbritannien och Centraleuropa, där de två förstnämnda är de dominerande regionerna.

I Norden har vi flera köksvarumärken och produkterna produceras och säljs till såväl konsumenter som professionella kunder. I Storbritannien har vi verksamheterna Magnet, Gower, Rixonway Kitchens, Commodore Kitchens och CIE. I Centraleuropa tillverkar Nobia kök med varumärkena ewe, FM och Intuo i Österrika och Bribus i Nederländerna.

 

Region Norden

I Norden säljer vi kök till konsumenter och professionella kunder under åtta varumärken, varav vissa finns på flera marknader.

I Sverige säljer vi kök från Marbodal, HTH och uno form och i Norge från Sigdal, Norema, HTH, Marbodal och uno form. I Danmark är Nobia verksamt med varumärkena HTH, Invita och uno form och har även tillverkning av laminerade bänkskivor. I Finland säljer vi kök under varumärkena A la Carte, Petra och HTH. Distributionskanalerna varierar mellan varumärkena, men till största del sker försäljningen direkt samt via franchisebutiker och återförsäljare.

 

Region Norden 
Egna butiker: 23
Produktionsanläggningar: 6
Medarbetare: 2 600

Omsättning 2019

Andel av nettoomsättningen
 • Region Norden 6 515 MSEK
 • Övriga Nobia

Region Storbritannien

Våra verksamheter i Storbritannien inkluderar butikskedjan Magnet samt köksleverantörerna Gower, Rixonway Kitchens, Commodore och CIE Kitchens.

Magnet är den omsättningsmässigt största verksamheten som genom ett landsomfattande butiksnät säljer kök till främst konsumenter och hantverkare men även till fastighetsutvecklare och bostadsföreningar. Gower levererar kök under private label till brittiska gör-det-själv- och byggvarukedjor. Rixonway Kitchens är specialiserad på köksprodukter till bostäder inom allmännyttan, medan Commodore och CIE Kitchens levererar kök till privata fastighetsutvecklare och byggföretag.

 

Region Storbritannien 
Egna butiker: 210
Produktionsanläggningar: 5
Medarbetare: 2 900

Omsättning 2019

Andel av nettoomsättningen
 • Region Storbritannien 5 900 MSEK
 • Övriga Nobia

Region Centraleuropa

Denna region omfattar Nobias österrikiska verksamhet.

I Österrike säljer vi kök under varumärkena Bribus, ewe, FM och Intuo. Kunderna är främst österrikiska möbelvaruhus eller oberoende återförsäljare, varav några är organiserade via inköpsorganisationer. I Nederländerna säljer Bribus kök främst direkt till byggbolag. Verksamheten har även en viss export till näraliggande länder. Nobia har inga egna butiker i regionen.

 

Region Centraleuropa 
Egna butiker: -
Produktionsanläggningar: 3
Medarbetare: 648

Omsättning 2019

Andel av nettoomsättningen
 • Region Centraleuropa 1 275 MSEK
 • Övriga Nobia

Omsättning 2019

Andel av nettoomsättningen
 • Region Norden 6 515 MSEK
 • Övriga Nobia

Omsättning 2019

Andel av nettoomsättningen
 • Region Storbritannien 5 900 MSEK
 • Övriga Nobia

Omsättning 2019

Andel av nettoomsättningen
 • Region Centraleuropa 1 275 MSEK
 • Övriga Nobia