Utdelning

Nobia har betalat utdelning till sina aktieägare under den senaste sexårsperioden, för verksamhetsåret 2012 och framåt. Utdelningen till aktieägarna har ökat i takt med att verksamhetens resultat har förbättrats.

Utdelningspolicy

Nobias utdelningspolicy säger att utdelningen till aktieägarna ska utgöra 40-60 procent av årets resultat efter skatt. Vid beslut om utdelningens storlek ska hänsyn tas till bolagets investeringsplaner, förvärvsmöjligheter, likviditet och finansiella ställning i övrigt.

 

Årets aktieutdelning

För verksamhetsåret 2017 erhöll Nobias aktieägare en ordinarie aktieutdelning om 3,50 kronor per aktie samt en extrautdelning om 3,50 kronor per aktie, totalt 7 kronor per aktie. Utdelningsandelen, som är ett mått på relationen mellan utdelningen per aktie och årets resultat per aktie efter utspädning, uppgick till 116 procent.

 

Utdelningen betalades ut den 17 april 2018. Totalt uppgick utdelningen till 1 180 miljoner kronor.

Utdelning per aktie 2017

 

 

Data per aktie201220132014201520162017
Utdelning per aktie, SEK 0,50 1,00 1,75 2,50 3,00 7,00
Utdelning totalt, MSEK 84 167 293 421 505 1 180
Utdelningsandel, % - 48 - 51 111 116
beskrivande bildtext

Relaterad information