Utdelning

Nobias utdelningspolicy säger att utdelningen till aktieägarna ska utgöra 40-60 procent av årets resultat efter skatt. Vid beslut om utdelningens storlek ska hänsyn tas till bolagets investeringsplaner, förvärvsmöjligheter, likviditet och finansiella ställning i övrigt.

Utdelning per aktie

 

 

Data per aktie201220132014201520162017201820192020
Utdelning per aktie, SEK 0,50 1,00 1,75 2,50 3,00 7,00  4  0 2,00
Utdelning totalt, MSEK 84 167 293 421 505 1 180 675  0 338
Utdelningsandel, % - 48 - 51 111 116  90  0 88