Utdelning

Nobias utdelningspolicy säger att utdelningen till aktieägarna ska utgöra 40-60 procent av årets resultat efter skatt. Vid beslut om utdelningens storlek ska hänsyn tas till bolagets investeringsplaner, förvärvsmöjligheter, likviditet och finansiella ställning i övrigt.

Årets aktieutdelning

På grund av osäkerheten kring effekterna av Coronavirusets spridning under inledningen av 2020 beslutade styrelsen dra tillbaka utdelningsförslaget om 4 kronor per aktie.

Utdelning per aktie

 

 

Data per aktie20122013201420152016201720182019
Utdelning per aktie, SEK 0,50 1,00 1,75 2,50 3,00 7,00  4  0
Utdelning totalt, MSEK 84 167 293 421 505 1 180 675  0
Utdelningsandel, % - 48 - 51 111 116  90  0