Revisorer

Revisionsbyrån Deloitte AB utsågs till revisor vid årsstämman 2021, för en mandatperiod på ett år.

Revisionsbyrån har meddelat dess utnämning av Daniel de Paula, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen. Revisorernas interaktion med styrelsen beskrivs i Bolagsstyrningsrapporten. Nobias köp av tjänster från ovanstående firma, utöver revision, framgår av not 6 i årsredovisningen.

Daniel de Paula innehar inte några aktier i företaget.