Revisorer

Revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers AB utsågs till revisor vid årsstämman 2022, för en mandatperiod på ett år.

Revisionsbyrån har meddelat dess utnämning av Anna Rosendahl, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen. Revisorernas interaktion med styrelsen beskrivs i Bolagsstyrningsrapporten. Nobias köp av tjänster från ovanstående firma, utöver revision, framgår av not 6 i årsredovisningen.

Anna Rosendahl innehar inte några aktier i företaget.