Koncernledning

Nobias koncernledning består av VD och personer med ansvar för affärsenheter eller centrala funktioner.
 • beskrivande bildtext
  Jon Sintorn
  VD och koncernchef
  Född 1966. Anställd 2019. Civilingenjör (teknisk fysik), Uppsala Universitet. MBA, Handelshögskolan Stockholm. Anställd i Nobia sedan 2019.
 • beskrivande bildtext
  Kristoffer Ljungfelt
  EVP Commercial Region West (UK)
  Födelseår 1977. Anställd i Nobia sedan 2013.
 • beskrivande bildtext
  Cecilia Forzelius
  Executive Vice President People, Culture & Communications
  Född 1975. Anställd i Nobia sedan 2020.
 • beskrivande bildtext
  Samuel Dalén
  Executive Vice President Supply Chain
  Född 1980. Anställd i Nobia sedan 2022.
 • beskrivande bildtext
  Ole Dalsbø
  Executive Vice President, Commercial Region North
  Födelseår 1966. Anställd i Nobia sedan 2004.
 • beskrivande bildtext
  Sara Björk
  Chief Information Officer (CIO)
  Född 1973. Anställd i Nobia sedan 2020.
 • beskrivande bildtext
  Philip Sköld
  Executive Vice President Strategy & Transformation and Portfolio Business Units
  Född 1971. Anställd i Nobia sedan 2020.
 • beskrivande bildtext
  Henrik Skogsfors
  Ekonomi- och finansdirektör (CFO)
  Födelseår 1971. Anställd i Nobia sedan 2019.