Koncernledning

Nobias koncernledning består av VD och personer med ansvar för affärsenheter eller centrala funktioner.
 • beskrivande bildtext
  Kristoffer Ljungfelt
  VD och koncernchef
  Född 1977. Anställd i Nobia sedan 2013.
 • beskrivande bildtext
  George Dymond
  Executive Vice President Commercial Region West (Storbritannien)
  Anställd på Nobia sedan 2023
 • beskrivande bildtext
  Cecilia Forzelius
  Executive Vice President People, Culture & Communications.
  Född 1975. Anställd i Nobia sedan 2020.
 • beskrivande bildtext
  Samuel Dalén
  Executive Vice President Supply Chain.
  Född 1980. Anställd i Nobia sedan 2022.
 • beskrivande bildtext
  Ole Dalsbø
  Executive Vice President, Commercial Region North.
  Födelseår 1966. Anställd i Nobia sedan 2004.
 • beskrivande bildtext
  Sara Björk
  Chief Information Officer (CIO).
  Född 1973. Anställd i Nobia sedan 2020.
 • beskrivande bildtext
  Philip Sköld
  Executive Vice President Strategy & Transformation.
  Född 1971. Anställd i Nobia sedan 2020.
 • beskrivande bildtext
  Henrik Skogsfors
  Ekonomi- och finansdirektör (CFO)
  Födelseår 1971. Anställd i Nobia sedan 2019.