Koncernledning

Nobias koncernledning består av VD och personer med ansvar för affärsenheter eller centrala funktioner.

Nedan finns en presentation av medlemmarna i vår koncernledning.

beskrivande bildtext
 • Morten Falkenberg VD och koncernchef Födelseår 1958. Civilekonom. Anställd i Nobia sedan 2010.
 • Tidigare positioner: Executive Vice President och chef för dammsugare och små hushållsapparater i Electrolux, ledande befattningar inom TDC Mobile och Coca-Cola Company.
 • Innehav i Nobia 695 733 aktier (privat och tjänstepension)
beskrivande bildtext
 • Kristoffer Ljungfelt Ekonomi- och finansdirektör Födelseår 1977. Anställd i Nobia sedan 2013.
 • Tidigare positioner: CFO region Norden i Nobia. Finanschef i Nobia Norge och affärsområdeschef i Sigdal Kjøkken. Erfarenhet från ledande finanspositioner på Electrolux.
 • Innehav i Nobia 9 518 aktier
beskrivande bildtext
 • Ola Carlsson Executive Vice President, Chief Product Supply Officer Födelseår 1965. Anställd i Nobia sedan 2017.
 • Tidigare positioner: Group Vice President Global Operations i Munters och Chief Operations Officer i Electrolux Small Appliances.
 • Innehav i Nobia 28 300 aktier
beskrivande bildtext
 • Peter Kane Executive Vice President, region Storbritannien och chef för Magnet Födelseår 1965. Anställd i Magnet sedan 1984.
 • Tidigare positioner: Ledande befattningar inom Magnet.
 • Innehav i Nobia 67 318 aktier
beskrivande bildtext
 • Rune Stephansen Executive Vice President och kommersiell chef i Danmark Födelseår 1965. Anställd i Nobia sedan 2009.
 • Tidigare positioner: Ledande befattningar i Marbodal, Kvik, Sportex, Rusta, Ikea och Jysk.
 • Innehav i Nobia 23 592 aktier
beskrivande bildtext
 • Fredrik Nyström Executive Vice President och kommersiell chef i Sverige Födelseår 1977. Anställd i Nobia sedan 2008.
 • Tidigare positioner: Strategichef i Nobia och Chef för Nobias projektkontor.
 • Innehav i Nobia 3 766 aktier
beskrivande bildtext
 • Ole Dalsbø Executive Vice President och kommersiell chef i Norge Födelseår 1966. Anställd i Nobia sedan 2004.
 • Tidigare positioner: Ledande befattningar i Nobia Norge, Norema och Sigdal Kjøkken.
 • Innehav i Nobia 23 458 aktier
beskrivande bildtext
 • Annika Vainio Executive Vice President och kommersiell chef i Finland Födelseår 1968. Anställd i Nobia sedan 2018.
 • Tidigare positioner: VD Snellman Pro, VD Bellapipe och ledande positioner i Fazerkoncernen och i CandyKing
 • Innehav i Nobia
beskrivande bildtext
 • Ralph Kobsik Executive Vice President och chef i Centraleuropa Födelseår 1970. Anställd i Nobia sedan 2018.
 • Tidigare positioner: Chef för internationella marknader i V-Zug och seniora positioner i BSH Bosch och Siemens Home Appliances.
 • Innehav i Nobia
beskrivande bildtext
 • Thomas Myringer Executive Vice President, Personaldirektör Födelseår 1960. Anställd i Nobia sedan 2003.
 • Tidigare positioner: Ledande HR-befattningar inom Skanskakoncernen.
 • Innehav i Nobia 27 530 aktier
beskrivande bildtext
 • David Thorne CIO Födelseår 1963. Anställd i Nobia sedan 2015.
 • Tidigare positioner: Ledande IT befattningar i Howdens Joinery, MFI Group, Acco Brands, Technicolor, Epson och BBC.
 • Innehav i Nobia