Koncernledning

Nobias koncernledning består av VD och personer med ansvar för affärsenheter eller centrala funktioner.
 • beskrivande bildtext
  Jon Sintorn
  VD och koncernchef
  Född 1966. Anställd 2019. Civilingenjör (teknisk fysik), Uppsala Universitet. MBA, Handelshögskolan Stockholm. Anställd i Nobia sedan 2019.
 • beskrivande bildtext
  Kristoffer Ljungfelt
  Ekonomi- och finansdirektör
  Födelseår 1977. Anställd i Nobia sedan 2013.
 • beskrivande bildtext
  Cecilia Forzelius
  Executive Vice President People & Culture
  Född 1975. Anställd i Nobia sedan 2020.
 • beskrivande bildtext
  Ola Carlsson
  Executive Vice President, Chief Product Supply Officer
  Födelseår 1965. Anställd i Nobia sedan 2017.
 • beskrivande bildtext
  Ole Dalsbø
  Executive Vice President, Commercial Region North
  Födelseår 1966. Anställd i Nobia sedan 2004.
 • beskrivande bildtext
  Dan Josefsberg
  Executive Vice President, Marketing, Customer Experience and Communication
  Född 1973. Anställd i Nobia sedan 2019.
 • beskrivande bildtext
  Dan Carr
  Executive Vice President Commercial Region West
  Född 1975. Anställd i Nobia sedan 2005.
 • beskrivande bildtext
  Sara Björk
  Chief Information Officer (CIO)
  Född 1973. Anställd i Nobia sedan 2020.
 • beskrivande bildtext
  Philip Sköld
  Executive Vice President Strategy & Transformation
  Född 1971. Anställd i Nobia sedan 2020.