Koncernledning

Nobias koncernledning består av VD och personer med ansvar för affärsenheter eller centrala funktioner.

Nedan finns en presentation av medlemmarna i vår koncernledning.

beskrivande bildtext
 • Jon Sintorn VD och koncernchef Född 1966. Anställd 2019. Civilingenjör (teknisk fysik), Uppsala Universitet. MBA, Handelshögskolan Stockholm. Anställd i Nobia sedan 2019.
 • Tidigare positioner: VD och koncernchef Permobil. Global Chef Cooling, DeLaval. Olika positioner inom ABB.
 • Innehav i Nobia 1 791 120 köpoptioner.
beskrivande bildtext
 • Kristoffer Ljungfelt Ekonomi- och finansdirektör Födelseår 1977. Anställd i Nobia sedan 2013.
 • Tidigare positioner: CFO region Norden i Nobia. Finanschef i Nobia Norge och affärsområdeschef i Sigdal Kjøkken. Erfarenhet från ledande finanspositioner på Electrolux.
 • Innehav i Nobia 145 560 köpoptioner och 23 379 aktier
beskrivande bildtext
 • Cecilia Forzelius Executive Vice President People & Culture Född 1975. Anställd i Nobia sedan 2020.
 • Tidigare positioner: Chief People Officer och HR Director Northern Europe, Transcom. Olika chefspositioner inom Skandia och Telia.
 • Innehav i Nobia -
beskrivande bildtext
 • Ola Carlsson Executive Vice President, Chief Product Supply Officer Födelseår 1965. Anställd i Nobia sedan 2017.
 • Tidigare positioner: Group Vice President Global Operations i Munters och Chief Operations Officer i Electrolux Small Appliances.
 • Innehav i Nobia 33 894 aktier
beskrivande bildtext
 • Ole Dalsbø Executive Vice President, Commercial Region North Födelseår 1966. Anställd i Nobia sedan 2004.
 • Tidigare positioner: Ledande befattningar i Nobia Norge, Norema och Sigdal Kjøkken.
 • Innehav i Nobia 26 298 aktier
beskrivande bildtext
 • Dan Josefsberg Executive Vice President, Marketing, Customer Experience and Communication Född 1973. Anställd i Nobia sedan 2019.
 • Tidigare positioner: Ledande Partner i PwC Experience Center (tidigare Pond). Ledande befattningar hos Shell, Electrolux och McKinsey.
 • Innehav i Nobia 23 712 aktier, via bolag
beskrivande bildtext
 • Dan Carr Executive Vice President Commercial Region West Född 1975. Anställd i Nobia sedan 2005.
 • Tidigare positioner: Finansdirektör UK Region, Nobia
 • Innehav i Nobia 4 377 aktier
beskrivande bildtext
 • Sara Björk Chief Information Officer (CIO) Född 1973. Anställd i Nobia sedan 2020.
 • Tidigare positioner: IT-chef för H&M-koncernens IT-division för design, inköp och produktion
 • Innehav i Nobia -
beskrivande bildtext
 • Philip Sköld Executive Vice President Strategy & Transformation Född 1971. Anställd i Nobia sedan 2020.
 • Tidigare positioner: Chief Commercial Officer & GM Global Accounts på Transcom. Partner på Bain & Company.
 • Innehav i Nobia -