Vår bokslutskommuniké och delårsrapport för kvartal 4 2021 publiceras 08:30 den 1 februari.