Datum för händelse: 05 maj 2020

Q1, 2020

Nobias rapport för det första kvartalet kommer att publiceras den 4 maj 2020.