Q3 2021

Nobias niomånadersrapport kommer att publiceras den 26 oktober 2021.