VD-kommentar, Q1 2021

Jon Sintorn, VD och koncernchef, kommenterar det första kvartalet 2021.

Året har börjat bra tack vare stark utveckling i Norden och Centraleuropa. Nedstängningarna i England som resulterade i att butiksnätet var stängt under vinterkampanjen belastade dessvärre försäljning och lönsamhet för region Storbritannien, men vår utveckling bedöms återspegla marknadsutvecklingen. Koncernens rörelseresultat ökade till 196 MSEK (134), främst tack den organiska tillväxten på 3% och en fördelaktig segmentsmix.


Efterfrågan på hemrenovering och investeringar i fastigheter fortsätter på våra marknader. Där vi kunnat driva verksamheten på ett normalt sätt, dvs utan större påverkan av coronarelaterade restriktioner, har vi kunnat dra nytta av dessa trender, till exempel i stora delar av Norden och Centraleuropa. Vi har hållit alla fabriker öppna under kvartalet, dock med strikta hälso- och säkerhetsåtgärder.


I Norden har vår nya organisation levererat över förväntan, med Danmark och Sverige som de främsta drivarna till både försäljnings- och lönsamhetsförbättring under kvartalet. Hemrenoveringstrenden och den starka detaljhandeln har bidragit till en positiv kanalmix och ökade genomsnittliga ordervärden. I Finland är dock projektmarknaden fortfarande svag.


Trots tillfälliga nedstängningar av vårt brittiska butiksnätverk har vi fortsatt att fylla orderboken genom digitala försäljningsmöten utförda av våra butiksförsäljare samt genom vår nya enhet för distansförsäljning. Jag är mycket exalterad över hur snabbt konsumenter har migrerat från fysiska till digitala designmöten. Även om de någon gång under försäljningsprocessen vill se och känna på köken, tror jag starkt på att detta kommer att skapa nya möjligheter för hur vi tar våra produkter till marknaden i framtiden. Jag är också optimistisk om vår tillväxt inom hantverkarsegmentet i Storbritannien som fortsatte under kvartalet. Vi fortsätter fokusera på hantverkaraffären genom bland annat nya produktlanseringar och en ökad produkttillgänglighet i våra butiker. Detaljhandeln i Storbritannien öppnade åter den 12 april och där går vi nu vidare med vårkampanjen.


Den positiva utvecklingen i Centraleuropa fortsätter, med stöd av en uppdämd efterfrågan i Österrike och en stark marknad för bostadsbyggande i Nederländerna. Försäljningen, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, fick dock en extra skjuts av att förra årets kvartal påverkades negativt av den nedstängningen i Österrike. Vi förväntar oss därför att tillväxttakten kommer att sjunka till mer normala nivåer senare under året.


För några veckor sedan hade Nobias ledningsgrupp och jag nöjet att presentera vår strategi för de kommande åren på en digital kapitalmarknadsdag. Vid evenemanget presenterade vi våra viktigaste initiativ för att öka tillväxten, realisera strukturell effektivitet och skapa medarbetarengagemang - med ambitionen om ledarskap inom hållbarhet och design. Jag är mycket exalterad över den resa Nobia har påbörjat och uppmuntrar alla att ta del av presentationerna på www.nobia.com/ir.


Slutligen vill jag än en gång tacka alla våra anställda för deras starka engagemang och hårda arbete under dessa ständigt föränderliga tider.

 

Jon Sintorn
VD och koncernchef