VD-kommentar, Q2 2017

Morten Falkenberg, VD och koncernchef, kommenterar andra kvartalet 2017.

– Givet förutsättningarna med färre leveransdagar jämfört med förra året är jag nöjd med resultatet för det andra kvartalet. Den organiska tillväxten i region Norden var främst driven av ett kraftigt ökat bostadsbyggande i samtliga nordiska länder. Även i Storbritannien ökade vår projektförsäljning, medan försäljningen till konsumenter minskade något. Även om rörelseresultatet har belastats av negativa valutaeffekter så är vår vinstgenerering under första halvåret före föregående års. Vi arbetar nu intensivt vidare mot målet att växa organiskt och via förvärv. Sammantaget är jag fortsatt trygg i ambitionen att leverera lönsam tillväxt, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg.

beskrivande bildtext

Relaterad information