VD-kommentar Q2, 2018

Morten Falkenberg, VD och koncernchef, kommenterar det andra kvartalet 2018.

Stark svensk projektförsäljning orsakade produktionsstörningar, vilka ledde till en negativ försäljningsmix och en temporär EBIT-avvikelse jämfört med förra året.

Vi bedömer att alla nordiska marknader växte under kvartalet. Perioden påverkades dock kraftigt av produktionsstörningar i Tidaholm till följd av starka projektvolymer som resulterade i långa leveranstider och följaktligen ett stort försäljningstapp primärt till konsumenter i Sverige och Norge. Vi uppskattar att produktions-störningarna hade en negativ påverkan om 20-25 miljoner kronor på rörelseresultatet. Under juni och juli gjorde vi ett omfattande underhållsarbete och situationen har förbättrats inför leveranserna under det tredje kvartalet.   

I Storbritannien intensifierades konkurrensen under kvartalet, särskilt i de lägre prissegmenten och i byggvaruhandeln. Jag är därför nöjd med att Magnet Retail kunde leverera en dubbelsiffrig tillväxt under kvartalet, vilket bevisar att vårt nya varumärkeserbjudande står starkt i den nuvarande miljön. Vi utökar nu detta arbete till Magnet Trade, med ambitionen att det ska vara slutfört innan året är slut. Det avslutade samarbetet med Homebase och de ovanligt stora projektleveranserna under förra året påverkade tillväxten i Storbritannien med cirka -5 procent.

Vi var glada att annonsera förvärvet av det nederländska företaget Bribus, med en omsättning om 65 miljoner euro och en lönsamhet i linje med Nobias mål. Företaget är en av de starkaste köksleverantörerna på den nederländska projektmarknaden och har ett imponerande track record under nuvarande ledning. Bribus ger oss en solid plattform att expandera vår närvaro i Centraleuropa. Affären finansieras genom vårt förnyade syndikerade lån, men med vår starka balansräkning har vi fortfarande utrymme för ytterligare förvärv.

Framöver tror vi att den nordiska köksmarknaden kommer att fortsätta vara stark, främst drivet av de danska och finska projektmarknaderna. Den svenska projektmarknaden håller i sig bättre än förväntat och vi bedömer nu att våra projektleveranser i Sverige kommer att växa under det första halvåret 2019, varefter de sannolikt kommer att normaliseras. Vår brittiska projektaffär har bra momentum och en orderbok som är mer än dubbelt så stor som förra året.   Våra finansiella mål inklusive utdelningspolicyn är oförändrade.

Morten Falkenberg
VD och koncernchef