VD-kommentar, Q3 2017

Morten Falkenberg, VD och koncernchef, kommenterar det tredje kvartalet 2017.

– Vår starka finansiella ställning skapar fortsatt goda möjligheter att investera för lönsam tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv. Den nordiska tillväxttrenden fortsätter, drivet av starka projektmarknader. I Storbritannien påverkades den organiska tillväxten negativt av utfasningen av B2B-kunden Homebase, medan försäljningen för den övriga verksamheten var endast något lägre än förra året. Bruttomarginalen förbättrades och justerat för valuta var rörelsemarginalen högre än under samma period förra året, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg.

beskrivande bildtext

Relaterad information