VD-kommentar, Q4 2017

Morten Falkenberg, VD och koncernchef, kommenterar det fjärde kvartalet 2017.

– Nobia har haft ett bra år. Trots valutamotvind och en utmanande brittisk marknad levererar vi en EBIT-marginal som når vårt finansiella mål om 10 procent. Mot bakgrund av bolagets goda vinst och starka balansräkning föreslår styrelsen en utdelning om 7 kronor per aktie. Vår starka finansiella ställning möjliggör även fortsatta investeringar för tillväxt, såväl organisk som via förvärv.

I det fjärde kvartalet fortsatte försäljningen att växa i Norden, medan försäljningen i Storbritannien minskade, främst för att vi har lämnat affären med Homebase. Jag är nöjd med att koncernens underliggande resultat, justerat för valuta och avslutandet av Homebase, var bättre än under samma kvartal föregående år, säger VD och koncernchef Morten Falkenberg.

Nedan kan du även se en intervju med Morten Falkenberg om resultatet och den senaste utvecklingen i företaget.

 

 
beskrivande bildtext

Relaterad information