Magnet startar skola för sina installatörer

Magnet öppnade nyligen en skola för sina köksinstallatörer i Leeds, West Yorkshire och en systeranläggning i Slough är snart färdig som ska serva södra England. Det finns även planer på att starta fler skolor över hela landet.

Installatörsskolan är ett naturligt steg för Magnet under dess pågående investeringar i personal- och leverantörsutveckling. Magnet vill sätta standarden för hela branschen via sina 163 Trade- och Retailbutiker.

 

Installatörsskolan ligger i en renoverad del av Leeds fackhandelsbutik på Barrack Street. I lokalerna finns en interaktiv undervisningslokal samt en större avdelning för det praktiska arbetet med att montera köken. I varje lektion ingår praktiska moment som installatörsteamen utför vid särskilda arbetsstationer.

 

- Vi var det första köksföretaget att belönas med regeringens kvalitetsmärkning TrustMark. Installatörsskolan understryker vårt åtagande att hålla en genomgående hög standard på service och installationer över hela landet. Genom vår Full Circle Service, som innefattar en professionellt utförd installation, får kunderna personlig service anpassat efter deras behov och vi siktar på att ha Storbritanniens nöjdaste kunder, säger Mike Taylor, chef för installatörerna i norra distriktet.

 

- För att uppnå denna vision måste vi se till att medarbetare och leverantörer utvecklas till sin fulla potential så att de kan leva upp till samma höga standard. Genom installatörsskolan kan vi säkerställa att alla nya installatörsteam kan och förstår Magnets rutiner och arbetsmoment, inklusive montering och installation av våra produkter, innan de påbörjar arbetet hemma hos våra kunder, fortsätter han.

 

Ännu en installatörsskola väntas klar inom en snar framtid och man för även diskussioner om passande lokaler för kommande installatörsskolor över hela Storbritannien. Utbildningen, som är avgiftsfri, är obligatorisk för nya installatörsteam och används även för fortlöpande utbildning av befintliga team. Redan under 2007 öppnade Magnet en skola för sin kundserviceverksamhet.