Nobia säljer Keighley-fabrik

Nobia har beslutat att sälja sin tillverkningsenhet i Keighley, West Yorkshire, Storbritannien till Oakworth Joinery.

Fabriken kommer att fortsätta tillverka virkesfönster och andra snickeriprodukter till försäljning i Magnet Trades butiker, utifrån ett mellan de båda företagen långsiktigt leveranskontrakt.

 

Magnet Trade kommer att också i framtiden tillhandahålla köks- och snickeriprodukter till byggindustrin genom sitt nätverk av 186 Trade-butiker runt om i Storbritannien, och förändringen ligger i linje med Nobias strategi att koncentrera sina produktionsenheter till tillverkning av köksprodukter.

 

Försäljningen väntas vara slutförd i slutet av februari.