Nytt showroom och kompetenscenter i Österrike

Varumärkena Ewe, FM och Intuo invigde nyligen ett 1 600 kvadratmeter stort showroom i Linz, Österrike. Detta showroom är först i världen med att erbjuda en virtuell 3D-miljö för köksdesign.

Det nya showroomet samlar alla tre varumärken under samma tak och kommer att fungera som ett kompetenscenter för företagskunder – det första av sitt slag i Österrike. Kompetenscentret ligger i direkt anslutning till motorvägen och kommer att vara en mötesplats för inspiration, utbildning och presentation av sortimenten för respektive varumärke.

 

3D tekniken gör det möjligt för samarbetspartners och kunder att experimentera med material och färger på ett helt nytt sätt. Man skapar enkelt virtuella rum på en pekskärm och får därefter se dem på en köksutställning inom loppet av några sekunder. Försäljningen sker fortfarande enbart via specialiserade återförsäljare.

 

Det nya kompetenscentret i Linz, Österrike.