Interior Solutions har avvecklats

Som ett resultat av att ¨Nobia har lämnat kontraktet med Homebase så har Interior Solutions, företaget som levererade varor till Homebase avvecklats.

Interior Solutions har varit en leverantör till Homebase av både omonterade och monterade kök.