beskrivande bildtext

Jon Sintorn skriver på för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling

Nobias VD Jon Sintorn har tillsammans med mer än 1000 andra VD:ar från mer än 100 länder signerat ett upprop från Business Leaders for Renewed Global Cooperation.

Vi är mitt i en pandemi och FN ser att den globala krisen lett till en reträtt från internationellt samarbete och samförstånd. Klimatförändringar, ekonomisk osäkerhet och systematisk rasism förvärras av ökningen av desinformation över hela världen. 

Det är en osäker tid som fått FN: s Global Compact att inleda en kampanj som uppmanar VD:ar att visa sitt stöd för fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Vi är stolta över att vår VD Jon Sintorn, som en av de mer än 1000 VD:ar från stora, medelstora och små företag i praktiskt taget alla branscher och mer än 100 länder, har svarat på FN: s uppmaning för att fira FN: s 75-årsjubileum och 20 årsdagen för FN: s Global Compact genom att underteckna ett uttalande från företagsledare för förnyat globalt samarbete.

Det var en självklarhet för mig att signera detta upprop, säger Jon Sintorn. Det är väldigt viktigt för mig att alla Nobiakollegor och leverantörer har en arbetsplats där de känner sig säkra och behandlas med respekt. Hållbarhet är högst upp på Nobias agenda och kommer att vara en del av de kollektiva framstegen när det gäller att främja hållbara mål parallellt med firandet av FN: s 75-årsjubileum.