Inbjudan till presentation av delårsrapport för första kvartalet

Nobias delårsrapport för första kvartalet 2013 kommer att publiceras den 30 april klockan 8.00. Samma dag klockan 10.00 hålls en webbsänd telefonkonferens.

Nobias VD och koncernchef Morten Falkenberg samt finansdirektör Mikael Norman presenterar resultatet och svarar på frågor. Telefonkonferensen hålls på engelska och livesänds på Nobias webbplats www.nobia.se eller via följande länk: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/nobia/objects/1pygarc0/

För att delta per telefon, och därmed ha möjlighet att ställa frågor, ring något av följande nummer:
Sverige: +46 (0)8 506 307 79
Storbritannien: +44 (0)844 571 8957
USA: +1 866 682 8490

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan innan konferensen börjar.


För ytterligare information:
Lena Schattauer, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07 eller +46 (0)705 95 51 00
lena.schattauer@nobia.com

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, Hygena i Frankrike, HTH, Norema, Sigdal, Invita, Marbodal, Myresjökök i Skandinavien och Petra, Parma och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike, Optifit i Tyskland samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 7 200 anställda och omsatte cirka 12 miljarder kronor 2012. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.