Inbjudan till presentation av Nobias bokslutskommuniké

Nobias bokslutsrapport för 2013 kommer att publiceras den 13 februari klockan 8.00. Samma dag klockan 10.00 hålls en webbsänd telefonkonferens.

Nobias VD och koncernchef Morten Falkenberg samt finansdirektör Mikael Norman presenterar resultatet och svarar på frågor. Telefonkonferensen hålls på engelska och livesänds på Nobias webbplats, www.nobia.se, eller via följande länk: http://www.media-server.com/m/s/h9atzhb3/lan/en

För att delta per telefon, och därmed ha möjlighet att ställa frågor, ring något av följande nummer:

Sverige: +46 (0)8 505 564 74
Storbritannien: +44 (0)20 336 453 74
USA: +1 855 753 22 30

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan innan konferensen börjar.

För ytterligare information:

Lena Schattauer, Chef Investor Relations
+46 (0)8 440 16 07 eller +46 (0)705 95 51 00
lena.schattauer@nobia.com


Nobia utvecklar och säljer kök genom ett tjugotal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, Hygena i Frankrike, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra, Parma och A la Carte i Finland, ewe, Intuo och FM i Österrike samt Poggenpohl globalt. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 600 anställda och omsatte cirka 12 miljarder kronor 2012. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats:
www.nobia.se.