Inbjudan till presentation av delårsrapport för det tredje kvartalet

Nobias delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 kommer att publiceras fredagen den 26 oktober klockan 13.00. Samma dag klockan 14.00 hålls en webbsänd telefonkonferens.

Nobias VD och koncernchef Morten Falkenberg samt finansdirektör Kristoffer Ljungfelt presenterar resultatet och svarar på frågor. Telefonkonferensen hålls på engelska och livesänds på Nobias webbplats eller via länken: https://edge.media-server.com/m6/p/w7fpcwoy

För att delta per telefon, och därmed ha möjlighet att ställa frågor, ring något av följande nummer:

Sverige: +46 (0)8 505 564 74

Storbritannien: +44 (0)203 364 5374
USA: +1 855 753 22 30

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan innan konferensen börjar.

För ytterligare information:
Lena Schattauer, Chef Kommunikation och IR
+46 (0)8 440 16 07 eller +46 (0)705 95 51 00
lena.schattauer@nobia.com

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland; ewe, Intuo och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 300 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2018 kl 11.00 CET.