Nobia förvärvar Bribus i Nederländerna

Nobia har tecknat ett avtal om att förvärva Bribus Holding B.V, en nederländsk köksleverantör med en årlig försäljning om cirka 65 miljoner euro.

”Detta förvärv är första steget i vår tillväxtstrategi att expandera till attraktiva och näraliggande marknader. Bribus har ett starkt erbjudande och en ställning som nummer ett på den nederländska projektmarknaden för kök, och vi ser god tillväxtpotential och möjligheter till fortsatt expansion,” kommenterar Morten Falkenberg, koncernchef och VD på Nobia.

Bribus grundades för 90 år sedan och förvärvas från Bernhard ten Brinke, som kvarstår i bolaget. Bribus levererar kök till professionella kunder i Nederländerna, främst till företag inom social housing och stora fastighetsinvesterare. Köken produceras i en modern fabrik i Dinxperlo i östra delen av Nederländerna. Bribus har ett komplett kunderbjudande, som inkluderar installation och vitvaror. För 2017 uppgick intäkterna till cirka 65 miljoner euro med en rörelsemarginal i linje med Nobias finansiella mål. Bribus har cirka 270 medarbetare.

Köpeskillingen utgörs av en ersättning på 60 miljoner euro, på en kassa- och skuldfri basis, samt en rörlig ersättning på maximalt 5 miljoner euro, villkorad av verksamhetens utveckling fram till slutet av 2020. Transaktionen genomförs idag och är inte föremål för några villkor.

Förvärvet kommer att bidra positivt till vinst per aktie från start. Bribus kommer att konsolideras i Nobias räkenskaper från den 1 juli 2018.


För ytterligare information:
Kristoffer Ljungfelt, CFO

+46 (0)8 440 16 09, +46 721 413 619
kristoffer.ljungfelt@nobia.com

Denna information är sådan information som Nobia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl 8.55 CET. 

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland, samt ewe, Intuo och FM i Österrike. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.