Inbjudan till presentation av delårsrapport för det första kvartalet

Nobias delårsrapport för det första kvartalet 2019 kommer att publiceras torsdagen den 2 maj klockan 14.00. Samma dag klockan 15.00 hålls en webbsänd telefonkonferens. 

Nobias VD och koncernchef Morten Falkenberg samt finansdirektör Kristoffer Ljungfelt presenterar resultatet och svarar på frågor. Telefonkonferensen hålls på engelska och livesänds på Nobias webbplats eller via länken: https://edge.media-server.com/m6/p/2xzsxwfa

För deltagande per telefon ring:

Sweden: +46 8 56 64 26 51

United Kingdom: +44 33 33 00 08 04

United States: +1 631 913 14 22

Pinkod: 76 48 75 64#

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.nobia.com innan konferensen börjar. 

För ytterligare information:
Kristoffer Ljungfelt, CFO
+46 (0)8 440 16 00
Kristoffer.ljungfelt@nobia.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 april 2019 kl. 15.00 CET.

Nobia utvecklar och säljer kök genom ett antal starka varumärken i Europa, däribland Magnet i Storbritannien, HTH, Norema, Sigdal, Invita och Marbodal i Skandinavien och Petra och A la Carte i Finland; ewe, Intuo och FM i Österrike samt Bribus i Nederländerna. Nobia skapar lönsamhet genom att kombinera skalfördelar med attraktiva kökserbjudanden. Koncernen har cirka 6 100 medarbetare och en omsättning om cirka 13 miljarder kronor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm under kortnamnet NOBI. Webbplats: www.nobia.se.