Morten Falkenberg lämnar Nobias styrelse

I enlighet med vad som kommunicerats genom pressmeddelande den 2 maj 2019 lämnade Morten Falkenberg posten som VD och koncernchef för Nobia den 31 augusti 2019 i samband med att Jon Sintorn tillträdde som ny VD och koncernchef. Morten Falkenberg har nu även meddelat styrelsen för Nobia AB (publ) att han på egen begäran idag avgår som ledamot i styrelsen.

  

Som meddelats i pressmeddelandet den 2 maj 2019 kommer Morten Falkenberg bland annat övergå till en roll som industriell rådgivare för Nobias största ägare Nordstjernan.