Datum för Nobias finansiella rapporter 2021 och nytt datum för delårsrapporten för tredje kvartalet 2020

Nobias delårsrapport för tredje kvartalet 2020 kommer publiceras på morgonen den 3 november (tidigare kommunicerat: 2 november).

De finansiella rapporterna under 2021 publiceras följande datum:

4 februari, bokslutskommuniké 2020.
28 april, delårsrapport januari - mars 2021.
19 juli, delårsrapport januari - juni 2021.
26 oktober, delårsrapport januari - september 2021.

Årsstämman 2021 hålls i Stockholm den 29 april.