Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké för 2019

Nobias bokslutskommuniké för 2019 publiceras tisdagen den 4 februari klockan 08:00. Samma dag klockan 10:00 hålls en webbsänd telefonkonferens.  

Nobias VD och koncernchef Jon Sintorn samt finansdirektör Kristoffer Ljungfelt presenterar resultatet och svarar på frågor. Telefonkonferensen hålls på engelska och livesänds på Nobias webbplats eller via länken:

https://edge.media-server.com/mmc/p/2k4czjgi


För att delta per telefon, och därmed ha möjlighet att ställa frågor, ring något av följande nummer:

Pinkod:         76321615#
Sverige:         +46 8 566 42651
England:       +44 3333 000804
USA:             +1 631 9131422


Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på www.nobia.com innan konferensen börjar.